החזרים מחברת הביטוח עבור ניתוח קיסרי

רוב פוליסות הבריאות של חברות הביטוח הפרטיות (לא כולל הביטוחים המשלימים של קופות החולים) כוללות החזר כספי על ביצוע ניתוח קיסרי מתוכנן. ההחזר כולל, לרוב, החזר שכר מנתח, תשלום לבית החולים (בצורת טופס התחייבות) ותשלום למרדים פרטי. גובה ההחזר משתנה על פי סוג הפוליסה ולפי חברת הביטוח. מניסיוננו, תעריף ההשתתפות הנמוך ביותר עומד כיום על 6500 שקלים ובמקרים רבים ההחזר הבסיסי מכסה את כל סכום התשלום על הניתוח אותו אנו גובים (למעט פוליסות שלא כוללות כלל החזר על לידות קיסריות).

לעיתים, כאשר פונים אל חברת הביטוח היא מציגה בפני המבוטחות רשימה של רופאים "שבהסדר עם החברה" אבל יש להדגיש כי החברות מחויבות להשתתף בהחזר על הניתוח גם אם המטופלת בוחרת ברופא שאינו ברשימה. במקרה שגובה הפוליסה אינו מכסה את מלוא הסכום שאנו גובים עבור הניתוח, ניתן לבקש מחברת הביטוח החזר נוסף בגין התייעצות רפואית לפני הניתוח ואחריו (גובה ההחזר הינו 1000-1500 שקלים עבור כל ביקור כזה). ברוב המקרים יש לפנות לחברת הביטוח דרך סוכן הביטוח ולקבל ממנו טופס למילוי ע"י הרופא המנתח. את הטופס זה יש להעביר אלינו בהקדם כדי שנוכל למלאו ולהחזירו לאישור לחברת הביטוח.

במקרים רבים מבקשת חברת הביטוח בנוסף לטופס הנ"ל גם מכתב הצעת מחיר בו מפורטות סיבת הניתוח, מועד הניתוח, בית החולים בו יבוצע הניתוח וכן עליות שכר מנתח, מרדים ובית החולים. במקרה כזה יש להפנות את הבקשה אלינו ונוציא מכתב כזה בהקדם. בכל מקרה נשמח לדבר באופן אישי עם סוכן/ת הביטוח של המטופלת כדי לתת את כל ההנחיות שיעזרו לכל מטופלת לקבל את סכום ההחזר המרבי.